Συμβουλές για τους γονείς

Τι θα πρέπει να προσέξετε;
– Η σίτιση των παιδιών να μην γίνεται σε ύπτια θέση
– Το κάπνισμα των γονιών αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα ανάπτυξης ωτίτιδας στα παιδιά
– Ο μη καλός αερισμός του χώρου των παιδιών προδιαθέτει σε λοιμώξεις ανώτερης αναπνευστικής οδού κατ’ επέκταση ωτίτιδα
– Να μην γίνεται κατάχρηση αντιβιοτικών για ιογενής λοιμώξεις και ωτίτιδες
– Όταν το παιδί ζητά να δυναμώσει ο ήχος της τηλεόρασης ή ρωτά να του επαναλάβουν κάτι συνεχώς είναι ένδειξη πτώσης ακοής
– Η καθυστερημένη λήψη απόφασης για παρακέντηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες