Ωτίτιδα

Τι είναι η ωτίτιδα;
– Ωτίτιδα είναι η φλεγμονή στο αυτί. Υπάρχει η εξωτερική ωτίτιδα όπου η φλεγμονή βρίσκεται στον έξω ακουστικό πόρο και θεραπεύεται με ωτικές σταγόνες και η μέση ωτίτιδα, όπου δεν χρήζει ωτικές σταγόνες αλλά άλλη θεραπευτική αγωγή (αντιβίωση, αποσυμφορητικό σπρέι, ρινικές σταγόνες)
Πως δημιουργείται η μέση ωτίτιδα και γιατί είναι συχνή στα παιδιά;
Ο χώρος πίσω από το τύμπανο (μέσο ους) είναι μια κλειστή και αποστειρωμένη κοιλότητα. Επικοινωνεί με τον ρινοφάρυγγα (περιοχή πίσω από την μύτη όπου υπάρχουν τα κρεατάκια) μέσω ενός αγωγού την ευσταχιανή σάλπιγγα.
Οι συχνές λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού στα παιδιά ευνοούν να μεταφερθεί η μόλυνση και στο μέσο ους μέσω της σάλπιγγας. Η διόγκωση που μπορεί να έχουν τα κρεατάκια δυσκολεύει να απομακρυνθεί το υγρό από το αυτί και ευνοεί την παραμονή του για αρκετό καιρό (εκκριτική ωτίτιδα).nl_ome
Η ωτίτιδα μπορεί να προκαλέσει βαρηκοΐα;
– Μπορεί να προκαλέσει περιοδική βαρηκοΐα και σε κάποιες παραμελημένες καταστάσεις ακόμα και μόνιμη.
Η παρουσία υγρού πίσω από το τύμπανο δυσκολεύει την μεταφορά του ήχου με αποτέλεσμα την μείωση της ακοής. Η ακοή επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα μόλις φύγει το υγρό. Αυτό βέβαια στα παιδιά μπορεί να διαρκέσει αρκετόν καιρό. Μετά το πέρας 4 μηνών αν το υγρό παραμένει τότε καταφεύγουμε στην παρακέντηση του.
- Τι είναι η παρακέντηση του υγρού και τα σωληνάκια αερισμού;
– Σε χρόνιες καταστάσεις εκκριτικής ωτίτιδας (υγρό πίσω από το τύμπανο) θα πρέπει να γίνεται παρακέντηση. Γίνεται δηλαδή μια μικρή τομή στο τύμπανο κα αφαίρεση του υγρού. Τις ευρωπαϊκές χώρες στο σημείο της τομής τοποθετούνται μικρά σωληνάκια όπου παραμένουν εκεί για περίπου 1 χρόνο. Στην Κύπρο μπορεί να αποφευχθεί αυτό κάποιες φορές λόγω του εύκρατου κλίματος. Η τομή που έγινε στο τύμπανο κλείνει από μόνη της στις πλείστες των περιπτώσεων.